Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 29.10.2020 do 31.03.2021 23:59
Fundacja im. Stefana Batorego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, Fundacja im. Stefana Batorego uruchamia Fundusz Praw Kobiet, oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

Środki z Funduszu przeznaczone są na:

 • pomoc doraźną:
  prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych
 • wsparcie i doradztwo:
  prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji
 • działania prawne i rzecznicze:
  podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Organizacje zainteresowane otrzymaniem wsparcia prosimy o kontakt mailowy: prawakobiet@batory.org.pl lub telefoniczny: +48 796 332 145

Zapraszamy darczyńców: osoby prywatne, instytucje i firmy do dołączenia do naszego Funduszu. Darowizny wpłacić można:

 • przelewem na konto 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem „Fundusz Praw Kobiet”
 • online na naszej stronie

W sprawie umów o darowiznę prosimy o kontakt z Sekretariatem Fundacji: sekretariat@batory.org.pl, tel. +48 22 526 02 00

Reklama