Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Reklama
Nabór od 23.10.2020 do 13.11.2020 14:30
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 190,08 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 63,36 tys. do 63,36 tys. PLN
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację, trybu i sposobu składania ofert znajdują się na stronie BIP. https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/268/5943/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_zakresie__0D_0Aprowadzenia_punktu_nieodplatnej_pomocy_prawnej_lub_swiadczenia_nieodplatnego_poradnictwa_obywatelskiego_na_terenie_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego_w_2021_roku__0D_0A/

Oferty powinny być sporządzone w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 13 listopada 2020 r. do godz. 14:30.  Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie wraz z napisem „Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama