Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w...

Reklama
Małe dotacje w zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku
Nabór od 15.10.2020 do 15.12.2020 16:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Wydziale Promocji Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

 

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku -  przeznaczone na organizację imprez sportowych w Dzielnicy Wawer w 2020r.

sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w 2020 roku. 

Miejsce realizacji: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy.

Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie  po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa lub przesłać przesyłką/ pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy)

Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama