Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków grantowych w programie "Dostępna Szkoła"

Reklama
Nabór od 22.10.2020 do 02.11.2020 23:59
Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Grantodawca udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących rekrutacji w odpowiedzi na pytania kierowane na adres: kontakt@dostepnaszkola.info.
Łączny budżet 40,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 tys. do 1,35 mln PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków grantowych w ramach projektu pn. “Dostępna Szkoła” (nr POWR.04.01.00-00-DS07/19) – Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin naboru wniosków wstępnych: od 22.10.2020 do 02.11.2020.

Kryteria i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji określono w „Regulaminie rekrutacji szkół” zamieszonym poniżej w dokumentacji konkursowej (wraz z załącznikami).

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy, w pierwszym etapie przeprowadzony zostanie nabór wniosków wstępnych a w drugim wniosków właściwych. Link do wniosku wstępnego o powierzenie grantu zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu w dniu rozpoczęcia naboru tj. 22.10.2020. Natomiast link do wniosku właściwego zostanie podany w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury naboru i oceny wniosków wstępnych o powierzenie grantu.

Wartość środków przeznaczonych na granty: 40.500.000,00 PLN zł, które zostaną przekazane w formie grantów organom prowadzącym szkoły (w dwóch naborach).

W obecnym naborze przewiduje się wybór minimum 15 organów prowadzących przy alokacji w wysokości 20.250.000,00 PLN przeznaczonej na granty.

W ramach projektu jeden organ prowadzący może otrzymać jeden grant w wysokości od 500.000,00 PLN do 1.350.000,00 PLN na testowanie Modelu Dostępnej Szkoły (MDS) w prowadzonych przez ten organ szkołach podstawowych. Przedsięwzięcie może być realizowane w minimum jednej i maksymalnie trzech szkołach podstawowych.

Szacunkowe terminy przeprowadzenia audytów dostępności: od 07.01.2021 do 22.02.2021. Audyty dostępności zostaną przeprowadzone dla 130% placówek z najwyższą oceną w I etapie rekrutacji (ocena wniosku wstępnego).

Można złożyć tylko jeden projekt i tylko u jednego operatora (równoległa rekrutacja szkół do testowania MDS prowadzona jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”). 

Dokumentacja konkursowa dostępna pod linkiem: dostepnaszkola.info/dokumentacja/

Reklama