Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs ofert: Ogólnopolski Turniej Tańca z udziałem par osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 02.10.2020 do 26.10.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Ogólnopolski Turniej Tańca z udziałem par osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Turnieju Tańca z udziałem par Osób Niepełnosprawnych na terenie Wrocławia przy dysponowaniu własną lub wynajętą bazą oraz przy udziale wykwalifikowanej kadry;

2. Ogólnopolski Turniej Tańca z udziałem par Osób Niepełnosprawnych powinien być skierowany do szerokiej grupy uczestników i widzów;

3. Ogólnopolski Turniej Tańca z udziałem par Osób Niepełnosprawnych musi być prowadzony i nadzorowany przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama