Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Aktywny przedszkolak”

Reklama
Nabór od 12.10.2020 do 03.11.2020 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 33,295 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Aktywny przedszkolak”.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu zadania pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK” polegającego na popularyzacji sportu oraz aktywnych form wypoczynku we wrocławskich przedszkolach przy udziale wykwalifikowanej kadry;

2. Zadanie pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK” powinno być skierowane do dzieci w wieku 4 - 6 lat uczęszczających do wrocławskich przedszkoli oraz ich rodziców;

3. Zadanie pn. „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK” musi być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama