Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Uniwersytety zaangażowane społecznie - mikrogranty na działania wolontariackie [patronat ngo.pl]

Reklama
Nabór od 12.10.2020 do 08.11.2020 23:59
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 1,8 tys. PLN
Seniorzy
Jak rozwijać wolontariat osób starszych? Skąd pozyskać mikrogrant na działanie na rzecz społeczności lokalnej? Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane działaniami społecznym. Zapisy trwają do 8 listopada.

Projekt „UTW dla społeczności” kierowany jest do uniwersytetów trzeciego wieku, które dzięki cyklom szkoleń wzmocnią kompetencje liderskie swoich słuchaczy. Otrzymają również roczne wsparcie w budowaniu grup wolontariuszy, którzy chcą działać nie tylko na rzecz otoczenia i społeczności lokalnych, ale także na rzecz rozwoju swojego UTW.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

1. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty udziału trójek reprezentujących UTW w czterech obowiązkowych spotkaniach warsztatowych w przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w Warszawie (koszty dojazdu do Warszawy, nocleg i wyżywienie w czasie warsztatów) i opieki trenerów nad działaniami grup wolontariatu oraz zapewnia możliwość pozyskania mikrograntu wspierającego realizację pilotażowego działania grupy wolontariatu.

2. Kwota wsparcia finansowego na działanie grupy wolontariatu, o którą można ubiegać się w ramach Projektu, wynosi 1800 zł. 

3. Grupy wolontariatu mogą się starać o dofinansowanie maksymalnie 100% całko-witego kosztu realizacji przedsięwzięcia w wysokości do 1800 zł (nie jest wymagany wkład własny).

4. Ze środków programu nie mogą być finansowane:
— stała oferta zajęć skierowanych tylko do członków/ odbiorców organizacji,
— stała oferta kursów, zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zajęć komputerowych itp.,
— działania o charakterze interwencyjnym: świadczenie doraźnej pomocy medycznej, opiekuńczej czy materialnej,
 — jednorazowe akcje takie jak: konferencja, udział w festiwalu, wyjazd turystyczny czy szkolenie (w sytuacji, gdy są to główne działania, wokół których skupia się projekt),
— działania, które służą realizacji celów politycznych czy religijnych,
— remonty czy inwestycje, zakup środków trwałych.

Akademia wolontariatu i wsparcie doświadczonych trenerów

W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 3-osobowe zespoły z 10 uniwersytetów z całej Polski. Wsparcie dla UTW będzie obejmowało m.in.: warsztaty z doświadczonymi animatorami i trenerami, wymianę doświadczeń z uczestnikami poprzednich edycji, zindywidualizowane wsparcie tutorów oraz mikrogrant na działanie wolontariackie.

W nadchodzącej edycji organizatorzy są przygotowani do prowadzenia warsztatów i konsultacji w systemie online. Od początku epidemii COVID-19 wspierają uniwersytety trzeciego wieku w działaniach społecznych w zmiennej rzeczywistości, kładąc nacisk na planowanie działań w sposób bezpieczny dla osób starszych. 

UTW będą mogły zrealizować swój autorski pomysł lub skorzystać z jednego z 3 wypróbowanych i opisanych pomysłów na działania: stworzyć telefon życzliwości dla osób samotnych, założyć przenośne ogrody, zrealizować projekt oparty na historii lokalnej. Otrzymają zindywidualizowane wsparcie trenerów w budowaniu grupy, planowaniu i realizacji wybranego przez grupę działania społecznego.

W ramach projektu przeszkolono już ponad 200 osób z 70 UTW z całej Polski. „Mieliśmy wystarczająco dużo okazji, by przetestować różne rozwiązania krok po kroku. Nasza publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” podsumowuje sześć edycji projektu i pokazuje sprawdzony model działania. Zachęcamy do zapoznania się z tym wypracowanym modelem i realizacji własnych projektów wolontariackich. Służymy wsparciem” - mówi Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. „Wolontariat uniwersytetów trzeciego wieku to międzypokoleniowe spotkania, wzmacnianie sprawczości seniorów. To czas na więzi.” - dodaje Anna Jurkiewicz, koordynatorka projektu „UTW dla społeczności”.

Siła w seniorach

Projekt „UTW dla społeczności” finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która współpracuje ze środowiskiem UTW już od 15 lat. – Od samego początku widzieliśmy w słuchaczach UTW liderów ruchu aktywizacji rosnącej grupy osób starszych. Aktywizacji, która pozytywnie wpływa nie tylko na samych zainteresowanych, ale też służy wspólnemu dobru i prowadzi do obywatelskiego zaangażowania – mówi Katarzyna Świątkiewicz, kierownik programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. – Nasze wieloletnie doświadczenia we współpracy z osobami 60+ pokazują, że wolontariat pozwala swoje zainteresowania i bziki przekuć w coś, co pozytywnie zmienia rzeczywistość, otoczenie i zwyczajnie pomaga innym ludziom – dodaje.

Realizacja własnych pomysłów daje uczestnikom satysfakcję i poczucie sprawczości. – Udało się nam zbudować relacje, przełamać bariery wiekowe, doprowadzić do prawdziwej integracji międzypokoleniowej – opowiada Halina Echaust z UTW w Sierakowie. O korzyściach z udziału w projekcie Helena Kurza z UTW w Białymstoku mówi: – Jako grupa nauczyłyśmy się współpracy, słuchania się wzajemnie, odbierania od osób bardziej doświadczonych ich uwag. Doświadczenia twórczyń telefonu życzliwości Halo Senior podsumowuje Elżbieta Powroziewicz z Błońskiego UTW: – Nauczyłyśmy się w stosunku do siebie tolerancji, cierpliwości, umiejętności zastępowania się w sytuacjach awaryjnych. No i przede wszystkim czerpania radości z tego, co robimy.

Jak i do kiedy można się zgłaszać?

Realizacja tegorocznej edycji „UTW dla społeczności” jest zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do projektu mija 8 listopada 2020 roku.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i e-publikacja „UTW dla społeczności. Jak zbudować grupę wolontariacką i działać społecznie” dostępne są na stronie:  www.utwdlaspolecznosci.pl.

Projekt jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Reklama