Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja i przeprowadzenie gali wręczenia wyróżnień Wrocławskiej Rady Kobiet - Wrocławianki Roku 2020

Reklama
Nabór od 22.09.2020 do 14.10.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie gali wręczenia wyróżnień Wrocławskiej Rady Kobiet - Wrocławianki Roku 2020.

Forma: powierzenie.

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu uroczystej gali wręczenia wyróżnień Wrocławskiej Rady Kobiet Wrocławianki Roku 2020 w dniu 2 grudnia 2020 w Narodowym Forum Muzyki. Nagroda będzie wręczana w 6 kategoriach:
1) Działania równościowe,
2) Działania społecznościowe i edukacyjne,
3) Działania ekologiczne - przeciwdziałanie zmianom klimatu,
4) Działalność naukowo badawcza,
5) Działania small biznes ( mała przedsiębiorczość)
6) Kategoria specjalna: Teraz młodość - siła młodości.

Nagrodą będzie przyznanie tytułu „Wrocławianka Roku 2020” w jednej z kategorii oraz okolicznościowa statuetka. Gala planowana jest na 120-150 osób wraz z laureatkami. Listę osób zaproszonych wskaże Wrocławska Rada Kobiet.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert, zapewni obsługę, catering, prowadzenie, oprawę artystyczną wydarzenia oraz zakupi statuetki dla laureatek zgodnie z zaakceptowanym przez Wrocławską Radę Kobiet wzorem a także przygotuje lub zleci przygotowanie krótkiego filmu/ prezentacji na temat sylwetki każdej z nominowanych do nagrody. Przygotuje i roześle zaproszenia na wydarzenie oraz będzie koordynował wpuszczanie gości w dniu gali.

Oferent zobowiązany jest ściśle współpracować z obsługą NFM w zakresie realizacji wydarzenia oraz dostosować się do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa w związku z COVID-19, zasad BHP i ppoż obowiązujących na terenie obiektu.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama