Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w Programie Stypendialnym "zDolny Śląsk"

Reklama
Nabór od 29.09.2020 do 09.10.2020 23:59
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Fundacja Edukacji Międzynarodowej ul. Racławicka 101 53-149 Wrocław tel. 71 782 26 27 e-mail: biuro@fem.org.pl www.fem.org.pl
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 2,5 tys. do 3,5 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Przypominamy o trwającym naborze wniosków w Programie Stypendialnym "zDolny Śląsk". 50 stypendiów w wysokości 2,5 tys zł to 3,5 tys. zł czeka dla uzdolnionych dolnośląskich uczniów. Nabór wniosków potrwa do 9 października 2020.

XX edycja najstarszego programu stypendialnego w regionie

Pozostało kilka dni na złożenie wniosków stypendialnych „zDolny Śląsk”

Do 9 października 2020 potrwa nabór wniosków w programie stypendialnym „zDolny Śląsk”. Dolnośląscy uczniowie mają szansę zdobycia rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia czeka na wnioski uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy 4) i średnich. Wybranym 50 młodym ludziom zaoferuje stypendia na rok szkolny 2020-2021. Kandydaci muszą wykazać się sukcesami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub ponadprzeciętną aktywnością społeczną.

Regulamin konkursu i wnioski dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-o-stypendia-zdolny-slask-2/

Wyjątkową cechą tego programu jest fakt, że doceniane są nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale brana pod uwagę jest cała postawa uczniów, również wrażliwość na potrzeby innych. W każdej z konkursowych kategorii (naukowej, sportowej i artystycznej) ten aspekt ma znaczenie przy ocenie wniosków przez Komisję Stypendialną. A dla wyjątkowo zaangażowanych społeczników utworzono nawet oddzielną kategorię stypendialną.

Wypełnione i podpisane wnioski należy do 9 października 2020 przesyłać pocztą na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w listopadzie 2020. W tym roku z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie jest planowana organizacja uroczystej Gali Stypendialnej.

Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. Przy FEM powołano wówczas Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. FEM zorganizowała już czternaście edycji programu stypendialnego. W jego ramach pomoc otrzymało blisko 1400 młodych ludzi; na ten cel wydatkowano około 1 500 000 złotych.

Program współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Reklama