Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz...

Reklama
Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r
Nabór od 28.09.2020 do 22.10.2020 15:00
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Łączny budżet 382,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r..

Zadanie  polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących miejscowościach na terenie powiatu krakowskiego:

  1. Czernichów - w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca, 32-010 Luborzyca ul. Jagiellońska 7 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  3. Wielka Wieś - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,
  4. Skała - w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, 32-043 Skała ul. Szkolna 4 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. Słomniki - w siedzibie starego przedszkola, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 - punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  6. Sułoszowa - w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 - punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wielkiej Wsi  dyżury  w środę  będą poświęcone  jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że  nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w  art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).

W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :

  1. Wariant Nr 1 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;
  2. Wariant Nr 2 - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;
  3. Wariant Nr 3 - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama