Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Inkubator Włącznik Innowacji Społecznych

Reklama
Nabór od 23.09.2020 do 18.10.2020 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Agata Siwek agata.siwek@rops.poznan.pl innowacje@rops.poznan.pl tel. 61 856 73 20
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezrobotni, Chorzy, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Wystartował nabór do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych! Poszukujemy nowatorskich pomysłów odpowiadających na wyzwania związane z wykluczeniem społecznym. Oferujemy granty o średniej wartości 32 000 zł, a także wsparcie merytoryczne na każdym etapie rekrutacji oraz tworzenia innowacji.

Jeśli problemy grup dyskryminowanych są Ci bliskie, działasz na rzecz niwelowania nierówności społecznych, chcesz tworzyć nowe rozwiązania otwierające możliwości osobom wykluczonym społeczne - włącz się do działania!

Nabór trwa do 18.10.2010. Przed wysłaniem zgłoszenia zachęcamy do konsultowania pierwszych pomysłów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych na stronie internetowej: http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/ oraz na facebooku: https://www.facebook.com/innowatorzy/.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.1 Innowacje społeczne. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, partnerami Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UM WZ.

Reklama