Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wzmocnienia procesu informowania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowych
Nabór od 18.09.2020 do 12.10.2020 16:00
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 9 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie wzmocnienia procesu informowania organizacji pozarządowych.

Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych, w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach, organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i inne samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez np. regionalną stronę internetową.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama