Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu: 1 mld euro na inwestycje

Reklama
Nabór od 18.09.2020 do 26.01.2021 23:59
Komisja Europejska
Łączny budżet 1 mld EUR
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Europejska postanowiła ogłosiła 17 września zaproszenie do składania wniosków o wartości 1 mld euro na projekty w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczące kryzysu klimatycznego i ochrony unikalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie. Finansowane ze środków programu „Horyzont 2020”

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu zostanie otwarte 17 września dla chcących się zarejestrować podmiotów, pobudzi odbudowę Europy po kryzysie związanym z koronawirusem, przekształcając ekologiczne wyzwania w szanse na innowacyjne rozwiązania.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu ma wartość 1 mld euro i jest ostatnim i największym zaproszeniem w ramach programu „Horyzont 2020”. Inwestycje te, których najistotniejszym elementem jest innowacyjność, przyspieszą sprawiedliwą i zrównoważoną transformację w kierunku Europy neutralnej dla klimatu do 2050 r. Ponieważ nie chcemy, aby ktokolwiek pozostał w tyle w trakcie tej transformacji systemowej, wzywamy do podjęcia konkretnych działań w celu znalezienia nowatorskich sposobów zaangażowania obywateli oraz dostosowania projektów do potrzeb społecznych i zwiększenia ich społecznego wpływu”.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków w sprawie Zielonego Ładu w sposób istotny różni się od wcześniejszych zaproszeń w ramach programu „Horyzont 2020”. Ze względu na pilny charakter wyzwań, których dotyczy, jego celem jest osiągnięcie jasnych i dostrzegalnych rezultatów krótko- i średnioterminowych, ale w perspektywie długoterminowych zmian. Działań jest mniej, ale są one bardziej ukierunkowane, większe i bardziej widoczne, z naciskiem na szybką skalowalność, rozpowszechnianie i wdrożenie.

Oczekuje się, że projekty finansowane w ramach niniejszego zaproszenia przyniosą rezultaty i wymierne korzyści w dziesięciu obszarach:

Osiem obszarów tematycznych odzwierciedla kluczowe kierunki działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu:

 1. Zwiększenie poziomu ambicji w zakresie klimatu
 2. Czysta, tania i bezpieczna energia
 3. Przemysł na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym
 4. Energooszczędne i zasobooszczędne budownictwo
 5. Zrównoważona i inteligentna mobilność
 6. Od pola do stołu
 7. Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 8. Nietoksyczne środowisko bez zanieczyszczeń.

Oraz dwa obszary horyzontalne – zwiększanie wiedzy i wzmacnianie pozycji obywateli – w których uwzględnia się perspektywę długoterminową w odniesieniu do realizowania celów transformacji wyznaczonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Dzięki środkom inwestycyjnym w wysokości 1 mld euro nadal rozwijane będą europejskie systemy i infrastruktura wiedzy. Zaproszenie obejmuje możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej, uwzględniającej potrzeby krajów słabiej rozwiniętych, zwłaszcza w Afryce, w kontekście porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju.

Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r., wybrane projekty powinny się rozpocząć jesienią 2021 r.

W dniach 22-24 września 2020 r. w ramach wirtualnych Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędą się dwa wydarzenia związane z zaproszeniem do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”: dzień informacyjny oraz impreza brokerska.

Kontekst

Europejski Zielony Ład to plan i program działania Komisji Europejskiej, którego celem jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu, o zrównoważonej gospodarce, która nie pozostawia nikogo w tyle. 

Aby osiągnąć ten cel do 2050 r., wszystkie sektory unijnej gospodarki będą musiały podjąć odpowiednie działania, takie jak:

 • inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska;
 • wspieranie innowacyjności przemysłu;
 • rozwijanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego;
 • obniżenie emisyjności sektora energetycznego;
 • zapewnienie większej energooszczędności budynków;
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm ochrony środowiska.

Więcej informacji

Zestawienie informacji: Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu „Horyzont 2020”

Portal dotyczący ofert i finansowania

Badania naukowe i innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu

Zaproszenie do składania wniosków w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Pobierz (46.481 kB - PDF)

Źródło: Komisja Europejska
Reklama