Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku „Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami”
Nabór od 16.09.2020 do 02.10.2020 00:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 8,272 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni

 

 • Małe dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2020 roku „Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami” z wykorzystaniem dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. obiekty szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Miejsca Aktywności Lokalnej) oraz terenów zielonych (m.in. Park Górczewska, Fort Bema, Osiedle Przyjaźń) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 • Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.
 • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, prawidłowo podpisać i złożyć w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (stanowisko 1 i 2) przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - Wydział Sportu i Rekreacji, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa. 
 • Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego skanu wygenerowanego potwierdzenie złożenia oferty na adresy e-mailowe: olagowska@um.warszawa.pl, klomza@um.warszawa.pl  (liczy się data wpływu na skrzynkę odbiorczą).  
 • Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).
 • Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.
 • Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.
 • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama