Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 roku...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 roku w kategorii senior
Nabór od 15.09.2020 do 21.09.2020 14:00
Wydział Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 340 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje od 1 do 340 tys. PLN
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 roku w kategorii senior.Rodzaj zadania: szkolenie sportowe, organizacja i udział toruńskich drużyn piłki nożnej mężczyzn w rozgrywkach seniorskich w III lidze.

KONKURS  NR 45

Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia  4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 roku w kategorii senior

Rodzaj zadania:szkolenie sportowe, organizacja i udział toruńskich drużyn piłki nożnej mężczyzn w rozgrywkach seniorskich w III lidze.

I. Przedmiot konkursu

     Wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie rozwoju sportu w kategorii senior w okresie od 1.10.2020 do 31.12.2020 roku

II. Rodzaj i formy realizacji zadań

  1. Zadanie, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez realizację przedsięwzięć
    z zakresu rozwoju sportu w kat.senior  przez toruńskie drużyny piłki nożnej mężczyzn uczestniczące w rozgrywkach seniorskich w  III lidze.
  2. Zadanie może być realizowane przez toruńskie drużyny piłki nożnej mężczyzn poprzez:

a) szkolenie sportowe i udział we współzawodnictwie sportowym,

b) organizację i udział w rozgrywkach ligowych w III lidze.

3. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 i w roku poprzednim

  1. Na realizację zadania w 2020 r. planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości  340 000 zł.
  2. Kwota ta  może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Miasta Toruń
    w części przeznaczonej na realizację  zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  3. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania rozwoju sportu przeznaczono w roku 2019 łączną kwotę w wysokości  0 zł.
Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama