Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: "1918 i 1920 Pamiętamy"

Reklama
Nabór od 11.09.2020 do 02.10.2020 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "1918 i 1920 Pamiętamy".

Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. …” należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres do 2 października 2020 r. do godz. 16.15:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00‑911 Warszawa

Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do adresata.

Reklama