Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne...

Reklama
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA
Nabór od 10.09.2020 do 02.10.2020 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski - II EDYCJA.

II edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) w 2020 roku: „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” na łączną kwotę 20 000,00 złotych 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia. Pozwoli to na:

 • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia,
 • promocję postaw prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie czynników ryzyka związanych z zachorowaniem, w szczególności na choroby stanowiące główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski,
 • zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i promocji zdrowia, będących istotnymi elementami wzmacniania zdrowia jako potencjału i zasobu.

 

Planowane wydatki w 2020 roku z rozdziału 85149 § 2360

20 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2019 r.

0,00 zł

 

Koszty kwalifikowane

 

 • opracowanie merytoryczne i wytworzenie publikacji dotyczącej ochrony i promocji zdrowia,
 • koszty wydania publikacji (druk, opracowanie graficzne, dystrybucja),
 • pozaosobowe koszty administracyjne (np. telefon, korespondencja, materiały biurowe),

Uwagi

 1. Oferta może dotyczyć opracowania i wydania publikacji dot. ochrony i promocji zdrowia lub tylko wydania wcześniej opracowanej publikacji dot. ochrony i promocji zdrowia.
 2. W przypadku już opracowanych publikacji, warunkiem otrzymania dotacji jest przedstawienie recenzji publikacji konsultanta wojewódzkiego ds. zdrowia publicznego bądź innego specjalisty z dziedziny zdrowia publicznego.
 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia wstępu do publikacji.
 4. Oferent jest zobowiązany zapewnić min. 10% finansowych środków własnych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji.
 5. Zawarcie w „Zestawieniu kosztów realizacji zadania”,
  w kolumnie „Rodzaj kosztu” informacji
  o wnioskowanej dotacji/ środkach finansowych własnych/ wkładu osobowego/ wkładu rzeczowego.

 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 2 listopada 2020 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama