Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Turnusy Uśmiechu - zimowiska 2021

Reklama
Nabór od 07.09.2020 do 29.09.2020 12:00
Fundacja ING Dzieciom
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Do wygrania są trzy zimowiska - bezpłatne 12-dniowe pobyty dla grup do 50 osób, w ośrodku fundacji w Wiśle.

Fundacja ING Dzieciom zaprasza organizacje do zgłaszania swoich pomysłów na zimowe Turnusy Uśmiechu. Czekamy na propozycje zimowisk, które mają na celu kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci, budują ich samodzielność oraz rozwijają aktywność ruchową. Zwycięskie turnusy zostaną zrealizowane na koszt Fundacji ING Dzieciom. Jedynym kosztem po stronie zwycięskich organizacji będzie zapewnienie kadry wychowawczej i kierownika wypoczynku.

Do wygrania są 3 turnusy w styczniu i lutym 2021 roku.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioskodawcą mogą być organizacje pozarządowe, samorządowe placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, które nie gościły na Turnusach Uśmiechu w ciągu ostatnich trzech lat.

Termin składania wniosków upływa 29 września 2020 r. o godz. 12:00 (w południe).

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie konkursu.

Reklama