Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego...

Reklama
Konkurs na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego - regrantingu w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych/osiedlowych
Nabór od 07.09.2020 do 29.09.2020 14:00
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 11 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs na wyłonienie organizacji pozarządowej – operatora projektu, któremu Miasto Słupsk zleci organizację konkursu dotacyjnego - regrantingu w zakresie tworzenia partnerstw lokalnych/osiedlowych..

1. W ramach konkursu wybrana zostanie organizacja pozarządowa – operator projektu, któremu Miasto Słupsk zleci wyłonienie co najmniej 4 projektów typu lokalnego/sąsiedzkiego zaproponowanych przez inicjatorów/realizatorów - grupy nieformalne lub organizacje pozarządowe. Inicjatywy dotyczyć mogą zadań „miękkich” oraz małej infrastruktury.

2. W 2020 roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wyniesie – 11.000,00 zł, przy tym ogólna wartość przekazanych środków przez operatora projektu na realizację projektów nie może być niższa niż 80 % otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego, a pojedynczy grant przekazany realizatorowi projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł na zadanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama