Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Erasmus+: Partnerstwa strategiczne w kontekście COVID-19

Reklama
Nabór od 25.08.2020 do 29.10.2020 12:00
Komisja Europejska
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe konkursy wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020. Termin składania wniosków: 29.10.2020 r.

Pandemia COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na trwające i planowane działania w ramach projektów programu Erasmus+. W odpowiedzi na pojawiające się nowe wyzwania, Komisja Europejska stale pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwiłyby uczestnikom programu, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym sprostanie im i skuteczne poradzenie sobie z ich konsekwencjami. We współpracy z Narodowymi Agencjami oraz Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, Komisja Europejska podejmuje szereg działań mających na celu uproszczenie i klaryfikację obowiązujących procedur i zasad w obliczu ciągle ewoluującej, bezprecedensowej sytuacji.

W świetle tych wyjątkowych okoliczności 25 sierpnia 2020 Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory, wspierające innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego.

1. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (w sektorze Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego): celem tych projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

2. Partnerstwa na rzecz kreatywności (w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych): mające na celu zaangażowanie organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną wraz z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego w działania, które mają zwiększyć świadomość europejską i wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim lokalnym środowisku. Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji kreatywnych, a także podniesienie poziomu jakości, innowacyjności pracy z młodzieżą. 

Oba nabory mają przyczynić się do stworzenia partnerstw i synergii pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, szkoleniowymi i młodzieżowymi z organizacjami kultury i sektora kreatywnego.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.Termin składania wniosków do poszczególnych Narodowych Agencji w ramach obydwu dodatkowych naborów upływa 29 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Corrigendum do Przewodnika po programie Erasmus+ na rok 2020 na stronie KE.

Wszystkie zainteresowane organizacje zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z Narodową Agencją.

Reklama