Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór II do Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra - Dostępność +

Reklama
Nabór od 01.09.2020 do 12.10.2020 23:59
DGA S.A.
Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego pod nr 505 820 079 lub e-mail biuro@wspieramywielkichjutra.pl Więcej informacji na www.inkubatorwielkichjutra.pl lub www.facebook.com/inkubatorwielkichjutradostepnoscplus
Łączny budżet 850 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra ogłasza kolejny nabór pomysłów na Innowacje Społeczne - grant 50.000,00 zł. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 1 września można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów na innowacje społeczne.

DGA S.A. prowadzi kolejny nabór wniosków do Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra. Tematem przewodnim działań Inkubatora jest DOSTĘPNOŚĆ +. Już od 01 września 2020r. można składać wnioski dotyczące pozyskania grantów do 50.000 zł na rozwój innowacji społecznych.

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia). Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W skrócie:

-Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ +

więcej o dostępności www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez- barier/dostepnosc-plus/

-Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji

-Kto może być Grantobiorcą:

osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne

-Wartość grantu:do 50 tys pln

Nabór wniosków do II rundy – będzie trwał od 01 września 2020r. do 12 października 2020r.

Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/.

Na stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego w zakładce Nabór.

http://inkubatorwielkichjutra.pl/nabor/

Najbliższe działania:

Konferencje informacyjne – warsztaty design thinking:

We wrześniu zorganizujemy warsztaty w: Warszawie, Lublinie i Szczecinku. W trakcie warsztatów pomożemy Państwu dopracować pomysł na innowacje oraz przygotować się do złożenia wniosku.

Do zobaczenia !

Zespół Projektu Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

Reklama