Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikającym...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikającym z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r
Nabór od 26.08.2020 do 30.11.2020 16:00
Dzielnica Białołęka
Łączny budżet 13,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. w 2020 r.

Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. w  2020 r.

 • Wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
 • Miejsce realizacji: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawa.
 • Organizacja sama decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Oferty należy składać w Generatorze Wniosków pod adresem https://www.witkac.pl. Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, prawidłowo podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu Dzielnicy Białołęka  m.st. Warszawy- Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz.  od 8.00 do 16.00 (stanowiska na parterze nr 20-25) lub przesłać Pocztą Polską/przesyłką kurierską na powyżej wskazany adres. Liczy się data wpływu papierowego potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu.
 • Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki- czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę. Parafa jest niewystarczająca.
 • Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.
 • Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.
 • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów, zakazów i wytycznych sanitarnych.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama