Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: wyniki I etapu konkursu na projekty sektorowe

Reklama
Nabór od 06.05.2020 do 30.06.2020 12:00
Realizatorzy Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
Łączny budżet 5 mln EUR
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 25 tys. do 125 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Spośród 388 wniosków wstępnych, poddanych ocenie merytorycznej, do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków, które uzyskały ocenę minimum 13 punktów. Łączna kwota wnioskowanych w ich ramach dotacji stanowi 154 % kwoty przeznaczonej na realizację projektów sektorowych.

277 wniosków uzyskało ocenę punktową niewystarczającą do zakwalifikowania się do etapu składania wniosków pełnych. 51 wniosków ocenionych zostało przez ekspertów jako niezgodne z celami Programu i założeniami obszaru “Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”, w związku z czym nie podlegało dalszej ocenie.

Z powodu małej liczby wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, które dotyczyły dwóch typów działań: „Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych” oraz „Rzecznictwo praw i interesów”, Operator rozważa uruchomienie odrębnego konkursu skierowanego wyłącznie na wsparcie sektorowych inicjatyw monitoringowych i rzeczniczych. Informacja na ten temat zostanie opublikowana w osobnym komunikacie.

Wnioski pełne można składać od czwartku 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 do poniedziałku 26 października 2020 r. do godziny 12.00.

Wszystkich Wnioskodawców aplikujących w drugim etapie zachęcamy do skorzystania z merytorycznego wsparcia oferowanego przez Operatora Programu. Zaplanowaliśmy webinaria, specjalny warsztat oraz publikację dodatkowych materiałów edukacyjnych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

LISTA WNIOSKÓW – PLIK XLS

WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ

Liczba wniosków - 388

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 46 184 044,00 €

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU KONKURSU 

Liczba wniosków - 60

Łączna kwota wnioskowanych dotacji - 7 711 173,00 €

Przyznane punkty - 13-15

Reklama