Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - Warsztat on-line dot. wystąpień publicznych
Nabór od 31.08.2020 do 04.09.2020 14:00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Łączny budżet 2,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,8 tys. PLN

Nabór dotyczy zadania realizowanego w ramach małych grantów z obszaru publicznego: "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" i obejmuje zadanie realizacji jednego warsztatu dotyczącego wystąpień publicznych.

Minimalna liczba godzin warsztatu powinna wynosić 4 godziny i obejmować zakres tematyczny wskazany w naborze.

Warsztat musi zostać przeprowadzony w formie zdalnej przy pomocy oprogramowania umożliwiającego komunikację audio i wideo z uczestnikami.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

Warsztat powinien posiadać szczegółowy program, zawierający szczegółowe informacje o jego merytorycznym zakresie oraz o czasie przeznaczonym na poszczególne pozycje.

W trakcie warsztatu uczestnicy powinni uzyskać wiedzę dotyczącą: wystąpień publicznych, przygotowania wystąpienia publicznego, pracy z publicznością, obsługi i pracy z narzędziami wykorzystywanych przy prezentacjach, reakcji na trudne pytania i obiekcje publiczności oraz płynności i sprawności wystąpienia.   

Oferent powinien przygotować dla uczestników materiały i pomoce szkoleniowe w formie elektronicznej.

Prowadzący warsztat musi posiadać wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w organizacji szkoleń i warsztatów w zadanej lub zbliżonej tematyce ekonomiczno-biznesowej.

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenia złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres: dgr@um.poznan.pl oraz do wiadomości: jakub_grypczynski@um.poznan.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl tj. do 09.09.2020 r.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama