Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a. Małe dotacje: sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami -...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a. Małe dotacje: sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 r
Nabór od 11.08.2020 do 14.10.2020 10:45
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2020 r. powinny być przeznaczone na sport i rekreację osób z niepełnosprawnościami.

Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Startegii Rozwoju Sprotu w Warszawie do roku 2020.

Miejsce realizacji zadania: dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Następnie należy wydukować z Generatora potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uzanane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfiakcję osób podpisujących ofertę (Nie wystarczy parafowanie dokumentu). Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w w kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2019 roku). 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama