Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych (Dolny Śląsk)

Reklama
Nabór od 12.08.2020 do 28.08.2020 23:59
Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM)
Informacji udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl Wnioski należy przesyłać na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej ul. Racławicka 101 53-149 Wrocław z dopiskiem na kopercie "Stypendia Pomostowe"
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Mężczyźni, Młodzież, Kobiety
Nabór wniosków o rekomendację do Programu Stypendiów Pomostowych rusza 12 sierpnia 2020. Zapraszamy dolnośląskich maturzystów z małych miejscowości do ubiegania się o stypendia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020-2021.

Rozpoczyna się nabór wniosków o Stypendia Pomostowe 2020/2021

Odbierz świadectwo maturalne i aplikuj o stypendium!

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów do ubiegania się o Stypendia Pomostowe na I rok studiów. Nabór wniosków o rekomendację do udziału w konkursie stypendialnym rusza w najbliższy wtorek 12 sierpnia 2020.

W dniu, w którym abiturienci odbiorą swoje świadectwa maturalne, mogą od razu złożyć wniosek o rekomendację do uzyskania stypendium na początek studiów. 

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości Dolnego Śląska w zaaklimatyzowaniu się na pierwszym roku studiów. Dzięki rekomendacji FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendia Pomostowe do FEP. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje w tym roku.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 28 sierpnia 2020, a po potwierdzeniu jej uzyskania - przewidywane ogłoszenie wyników to 04 września 2020 – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 września 2020.

Oceniane będą wyniki matury oraz brana będzie pod uwagę będzie sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci z dolnośląskich miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Informacje, regulamin oraz wniosek o rekomendację FEM można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostoweKandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM składają aplikację on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 września 2020 na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.). FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "zDolny Śląsk". 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM: https://www.facebook.com/fundacja.edukacji.miedzynarodowej/

Reklama