Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Reklama
Nabór od 04.08.2020 do 31.08.2020 16:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wawer ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie jadłodajni dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Placówka powinna:

  1. być czynna, co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) minimum 2 godziny dziennie między 11 a 17,
  2. odnotowywać codziennie liczbę wydawanych posiłków (liczbę osób korzystających);
  3. wydawać 1 ciepły posiłek w ciągu doby,
  4. w okresie jesiennym zapewnić ciepłe posiłki – zupę, wydawaną Straży  Miejskiej m.st. Warszawy w celu rozwożenia do miejsc przebywania osób bezdomnych,
  5. zapewnić możliwość skorzystania z toalety i umywalki,
  6. mieć lokal na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia). Informacja o lokalu musi zostać wpisana w ofercie. Lokal spełniający wymogi sanepidu, straży pożarnej, BHP,
  7. kadra specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami, placówka prowadzi dokumentację potwierdzającą zakres i sposób prowadzonej działalności.
  8. w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się wydawanie tego posiłku na wynos lub doraźnie w formie racji żywnościowych (suchy prowiant). 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama