Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 05.08.2020 do 31.08.2020 15:00
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 56,579 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wkłady własne 2020 - II etap.

Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania

  1. „Wkłady własne 2020”
  2. Celem zadania jest wsparcie realizacji zadań skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi. 
  3. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia ogłoszenia wyników konkursu w poszczególnych etapach do 31 grudnia 2020 r.
  4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania to 200 000,00zł.
  5. Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru, i które rozpoczęło się nie wcześniej niż w styczniu 2019 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama