Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Reklama
Nabór od 31.07.2020 do 24.08.2020 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

arząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1110/150/20 z dnia 28 lipca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” - zadanie „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 31 lipca do 24 sierpnia 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 31 sierpnia do 2 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 22 września 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 września do 31 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.
W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Reklama