Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie

Reklama
Nabór od 30.07.2020 do 30.09.2020 23:59
Parlament Europejski
Pytania wyjaśniające można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dgcomm-subvention@ep.europa.eu do pięciu dni przed upływem terminu składania wniosków.
Łączny budżet 3,3 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników?

Już teraz złóż wniosek w jednej z następujących kategorii działań:

  • aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,         
  • organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
  • angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.

Pamiętaj, że we wniosku musisz przedstawić nam szczegółowy plan działań (offline lub online, wskazujący rodzaj działalności, lokalizację, datę lub okres, opis każdego działania i szacowaną liczbę osób, do których można dotrzeć zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) oraz gotową strategię komunikacyjną. Współfinansowanie projektów ze strony Parlamentu Europejskiego wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogłoszenie nie stanowi formalnego zobowiązania się Parlamentu Europejskiego do publikowania zaproszeń do składania ofert ani do udzielania wsparcia finansowego w tym okresie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną harmonogram ogłaszania zaproszeń do składania ofert może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie do 30 września 2020 r.

Źródło: Dom Europy we Wrocławiu
Reklama