Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wrocławska strefa rekreacji

Reklama
Nabór od 28.07.2020 do 19.08.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 118,99 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wrocławska strefa rekreacji.

Forma: wsparcie.

Opis zadania

Organizacja cyklu 10 imprez aktywizujących, obejmujących sportowe i artystyczne bloki tematyczne oraz zajęcia socjalizująco-integracyjne.

W ramach realizacji zadania należy także zorganizować wydarzenie podsumowujące, podczas którego ma zostać zaprezentowana instalacja artystyczna (w formie pomnika, totemu, brikolażu itp. ) wykonana wspólnie przez uczestników w trakcie przeprowadzonych eventów.

Adresatami mają być dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym mieszkające we Wrocławiu.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama