Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej

Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 14.08.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 350 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Forma: wsparcie.

Zadanie polegać ma na:
1. wydawaniu czasopisma związanego z tematyką Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej publikowane w wersji papierowej i elektronicznej:
· publikacje zarówno autorów polskich jak i zagranicznych;
· różnorodna tematyka (polityka, kultura, tematy społeczne);
· współpraca ze znanymi autorami i postaciami, które maja wpływ na kształtowanie polityki wschodniej;
· prezentowanie aktualnych zmian zachodzących w regionie
· uczestnictwo w delegacjach/konferencjach, również poza granicami Polski
2. dystrybucji czasopisma – część nakładu przeznaczona będzie na sprzedaż (w cenach nabycia nie przekraczających kosztów wytworzenia i dystrybucji), z której dochody zostaną przeznaczone na to zadanie, część nakładu przekazywana będzie nieodpłatnie do bibliotek, fundacji, stowarzyszeń zajmujących się tą tematyką.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama