Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020...

Reklama
Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r
Nabór od 30.07.2020 do 31.08.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych w terminie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r..

Zawiera Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2020 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama