Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom...

Reklama
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 23.07.2020 do 20.08.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Opis zadania

Adresaci:

1.  placówki wsparcia dziennego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działające na podstawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,

     2. placówki wspierające dzieci i młodzież do 26 roku życia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

Oczekiwanie w ramach realizacji zadania:

 - dostosowanie placówek do możliwości świadczenia stacjonarnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w czasie zagrożenia epidemicznego,

 -  umożliwienie placówkom świadczenia dzieciom i młodzieży wsparcia w zakresie zdalnego uczestnictwa w działaniach placówki oraz innych instytucji pomocowych i edukacyjnych,

 -  prace remontowe i adaptacyjne służące poprawie warunków opieki, bezpieczeństwa i wychowania w placówkach.

 

Warunki realizacji zadania:

  - w ofercie należy wskazać uzasadnienie każdego wnioskowanego zakupu,

-  w przypadku wnioskowania o prace remontowe należy zamieścić ich opis i uzasadnienie,

-    zakupy środków trwałych  są możliwe do kwoty 10 000 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama