Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku

Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 13.08.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 59/2020 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 59/2020 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM  W 2020 ROKU

Planowane wydatki w roku bieżącym: 35 000,00 zł

Termin realizacji:  02.09.2020 r. - 31.12.2020 r.

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów będących członkami społeczności Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - 30 000,00 zł

2) Wsparcie i aktywizacja seniorów będących członkami społeczności Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie - 5 000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama