Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w młodzieżowych grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego

Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 14.08.2020 23:59
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w młodzieżowych grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego.

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ze środków Województwa Podlaskiego mogą być pokryte następujące koszty:

1. realizacji zadania:

 1. bieżące koszty eksploatacji, utrzymania, modernizacji obiektów sportowych wykorzystywanych dla celów realizacji zadania, do którego oferent posiada prawo własności obiektu sportowego lub posiada stosowne umowy do wynajęcia/prowadzenia obiektu – nie mogą przekraczać 30 % wnioskowanej dotacji;
 2. koszty realizacji szkolenia dzieci i młodzieży – nie mogą przekraczać 40 % wnioskowanej dotacji;
 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia szkoleniowców – nie mogą przekraczać 20 % wnioskowanej dotacji;
 4. zakup i produkcja materiałów związanych z promocją m.in.: wydawnictwa informacyjne, ulotki, banery reklamowe, plakaty, gadżety; koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji rozgrywek, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe, artykuły prasowe, fotorelacje – nie mogą przekraczać 30 % wnioskowanej dotacji;
 5. ubezpieczenie uczestników – nie może przekraczać 10 % wnioskowanej dotacji.

2. administracyjne - nie mogą przekraczać 10 % wnioskowanej dotacji i składają się na nie m. in.: kierowanie zadaniem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych, opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO, opłaty za przelewy bankowe, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania (np. koszt malowania pomieszczeń), koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych  w obsługę zadania.

Działanie adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej lub sportu. Przystępujący do konkursu wnioskodawcy, powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadać prawo własności obiektu sportowego lub stosowne umowy do wynajęcia/prowadzenia obiektu (własny obiekt tzn. konserwacja i utrzymanie ze środków własnych),
 • posiadać przynajmniej dwa boiska pełnowymiarowe (np. boisko o trawiastej nawierzchni oraz boisko o sztucznej nawierzchni),
 • prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży w grupach wiekowych od skrzata do seniora oraz uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez odpowiedni związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia,
 • prowadzić treningi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie),
 • zapewnić odpowiednią ilość sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
 • ubezpieczyć uczestników zadania w okresie realizacji zadania (udziału w treningach i rozgrywkach),
 • zachować standardy szkolenia obowiązujących w danej dyscyplinie sportu pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama