Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”

Reklama
Nabór od 31.07.2020 do 30.08.2020 23:59
Fundacja PZU
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”. Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundacja wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację projektu zgodnie z celami konkursu.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projektytrwającedo6 miesięcy, w terminie od 15.10.2020r.do 15.04.2021r.

Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 15000,00 zł.

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych

Termin składania Wniosków przez Wnioskodawców upływa 30.08.2019 r.(decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stroniehttps://fundacja.pzu.pl/).

Źródło: Fundacja PZU
Reklama