Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie czternastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie czternastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 - 2021 - Interdyscyplinarne szkolenie
Nabór od 15.07.2020 do 05.08.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,9 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie czternastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020 - 2021 - Interdyscyplinarne szkolenie..

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Program interdyscyplinarnego szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego, realizowany w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego (SSM).

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  1. Szkolenie zawodników powołanych do Kadry Wojewódzkiej Młodzików realizowane w formie zgrupowań (od 7 dni) oraz konsultacji krajowych (od 2 dni). Dofinansowanie osobodnia szkoleniowego na zawodnika wynosi nie więcej niż 40 zł dziennie i 21 dni szkolenia dla dyscyplin objętych SSM.
  2. Dofinansowanie przygotowania i udziału reprezentacji Województwa Łódzkiego biorącej udział w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (MPJm) realizowane m.in. w formie zakupu reprezentacyjnych strojów sportowych oraz pokrycia kosztów transportu dotyczących OOM – MPJm dla sportów uczestniczących w OOM – MPJm.
  3. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z województwa łódzkiego w kategorii wiekowej dzieci, młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca realizowana w ramach SSM i prowadzona przez Okręgowe/Wojewódzkie Związki Sportowe oraz stowarzyszenia nie posiadające Okręgowych/Wojewódzkich Związków Sportowych.

Współzawodnictwo sportowe realizowane będzie przede wszystkim w formie:

  • Mistrzostw Województwa Łódzkiego w sportach objętych SSM,
  • Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików (MMM), (Wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w grach), Mistrzostw Polski Młodzików (MPMło), Pucharu Polski (PP),
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (OOM   – MPJm),
  • Mistrzostw Polski Juniorów,
  • Młodzieżowych Mistrzostw Polski (MMP).

4.         Podsumowanie osiągnięć sportowych w województwie łódzkim – uroczysta Gala Sportowa.

Zawody rozgrywane są na szczeblu: wojewódzkim, międzywojewódzkim – strefowym, ogólnopolskim.

Komisja konkursowa do realizacji powyższego zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo współzawodnictwo sportowe na terenach wiejskich i małych miast oraz, która uzyska największą ilość punktów spośród ofert zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Uwaga: Beneficjenci składający oferty do niniejszego konkursu na realizację powyżej opisanego zadania będą odpowiedzialni za koordynowanie programu w skali całego województwa łódzkiego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama