Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Reklama
Nabór od 15.07.2020 do 11.08.2020 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Ewa Sobiesak, fundusz@fed.org.pl, tel. 601 458 411
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

·       wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;

·       rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;

·       przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator online. Szczegółowe zasady konkursu oraz link do formularza wnioskowego są dostępne w Regulaminie konkursu.

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Reklama