Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020

Reklama
Nabór od 15.07.2020 do 11.08.2020 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Ewa Sobiesak, fundusz@fed.org.pl, tel. 601 458 411
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

Do składania wniosków o dofinansowanie zapraszamy organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:

·       wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;

·       rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;

·       przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Wnioskowane wsparcie może dotyczyć tylko działań z zakresu tematycznego, w którym organizacja wykazuje doświadczenie. Możliwie jest też uzyskanie wsparcia o charakterze instytucjonalnym (do 5 000 zł).

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł. Koszty administrowania projektem nie mogą stanowić więcej niż 15% wnioskowanej dotacji. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania wniosków upływa 11 sierpnia 2020, o godz. 12.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator online. Szczegółowe zasady konkursu oraz link do formularza wnioskowego są dostępne w Regulaminie konkursu.

Źródło: Fundacja Edukacja dla Demokracji
Reklama