Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie jedenastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie jedenastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - Kluby z terenów wiejskich i małych miast
Nabór od 15.07.2020 do 05.08.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 265 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie jedenastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - Kluby z terenów wiejskich i małych miast.

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Program rozwoju sportu młodzieżowego w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym -program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), także uczniowskich klubów sportowych prowadzących szkolenie i współzawodnictwo sportowe na terenach wiejskich i małych miast dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego.

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenie szkoleniowców, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych organizowanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama