Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ogłoszenie dziewiątego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej...

Reklama
Ogłoszenie dziewiątego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020-2021- Łódzkie dla Seniorów Plus
Nabór od 15.07.2020 do 05.08.2020 23:59
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie dziewiątego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2020-2021- Łódzkie dla Seniorów Plus.

Realizacja projektu „Łódzkie dla Seniorów Plus”, w ramach którego osoby w wieku sześćdziesiątego i powyżej roku życia będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach ruchowych zorganizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

1. Organizację i przeprowadzenie seminarium/spotkania tematycznego, podczas którego przeprowadzone zostaną teoretyczne wykłady dotyczące  zdrowia i aktywności fizycznej osób starszych. Zaproszeni eksperci udzielą seniorom niezbędnych wskazówek jak w bezpieczny sposób przeprowadzać treningi.

2. Organizację i przeprowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć ruchowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60 minutowych jednostkach ćwiczebnych. Zajęcia powinny być prowadzone w grupach 15-20 osobowych, w różnorodnych formach dostosowanych do przetrzeb i zainteresowania osób ćwiczących;

3. Organizację i przeprowadzenie wydarzenia sportowo – integracyjnego dla seniorów biorących udział w projekcie jako wydarzenia podsumowującego.

Komisja konkursowa na realizację zadania zarekomenduje Zarządowi Województwa Łódzkiego jedną ofertę, która obejmie całościowo ogół zgłoszonych do programu grup z województwa łódzkiego oraz, która w wyniku oceny uzyska największa ilość punktów spośród zgłoszonych na zadanie konkursowe.

Uwaga: Beneficjenci składający oferty do niniejszego konkursu na realizację powyżej opisanego zadania będą odpowiedzialni za koordynowanie programów w skali całego województwa łódzkiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama