Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 14.07.2020 do 07.08.2020 15:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 25 tys. do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rezydencje artystyczne w Łodzi.

Nazwa zadania konkursowego: Rezydencje artystyczne w Łodzi

Celem zadania konkursowego jest realizacja programu rezydencyjnego artystów z poza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki zgodnie z Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi (cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych twórców kultury).

Termin realizacji: 14 września – 31 grudnia 2020 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 25.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama