Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór projektów w ramach pilotażu Music Moves Europe „Innovative support scheme for a sustainable music...

Reklama
Nabór projektów w ramach pilotażu Music Moves Europe „Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem”
Nabór od 13.07.2020 do 15.09.2020 17:00
Komisja Europejska
Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować bezpośrednio do Komisji Europejskiej pod adres e-mail: EAC-MME-SUSTAINABILITY@ec.europa.eu.
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
W celu wsparcia europejskiego sektora muzyki silnie dotkniętego pandemią Covid-19 Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na innowacyjny schemat wsparcia zrównoważonego ekosystemu muzycznego.

„Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem” to konkurs o wartości 2,5 miliona euro realizowany w ramach pilotażowej inicjatywy Music Moves Europe. Jego założeniem jest wsparcie odbudowy i rozwój zrównoważonego sektora muzyki po pandemii Covid-19 w trzech aspektach: „zielony”/przyjazny dla środowiskacyfrowysprawiedliwy/równy.

Pandemia Covid-19 silnie dotknęła sektor muzyki: zamknięte obiekty muzyczne, odwołane koncerty, odwołane programy rezydencyjne, niemożliwe lub utrudnione próby i nagrania – wszystko to sprawiło, że sektor i jego otoczenie na wiele miesięcy utracił możliwość wykonywania zawodu i osiągania przychodów. Jednocześnie, kryzys wzmocnił kierunki i możliwości, które pojawiły się jeszcze przed pandemią jak transformacja cyfrowa oraz „zielona transformacja” przemysłu muzycznego.  

Otwarty konkurs ma wyłonić jedno konsorcjum, które opracuje i zrealizuje innowacyjny i efektywny schemat grantowy dla europejskiego sektora muzycznego, przygotowany na podstawie analizy jego potrzeb. Konsorcjum miałoby zostać wyłonione do listopada 2020 roku tak, aby środki z programu mogły być redystrybuowane do sektora od 2021 roku.
Schemat grantowy miałby wesprzeć transformację europejskiego sektora muzycznego w trzech obszarach:

  • „Zielona” odbudowa – zwiększanie przyjazności dla środowiska oraz odpowiedzialności za środowisko przemysłu muzycznego, „zielona transformacja” przemysłu muzycznego m.in. koncertów, festiwali, tras koncertowych, wsparcie start-up’ów działających na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko baz przechowywania danych online czy dystrybucji;
  • Cyfrowa odbudowa – adaptacja sektora do nowych trendów jak cyfrowa konsumpcja, dystrybucja i promocja muzyki (łącznie z koncertami online etc.), rozwój i promocja zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój opartych na technologii produktów i usług w produkcji, promocji i dystrybucji muzycznej, budowanie potencjału artystów w celu wsparcia ich konkurencyjności na rynku cyfrowym;
  • Sprawiedliwa/równa odbudowa – lepsze wykorzystanie potencjału muzyki do zwiększania solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej, m.in. poprzez zwiększania roli społeczności obiektów muzycznych, zwiększania dostępu do muzyki zarówno pod kątem edukacji, jak i konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób z grup nieuprzywilejowanych, sprawiedliwego wynagrodzenia dla artystów oraz równowagi płci.

Do konkursu mogą stanąć publiczne i prywatne organizacje posiadające osobowość prawną, tworzące konsorcjum co najmniej dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest europejską organizacją reprezentującą sektor muzyczny, zrzeszającą podmioty z co najmniej 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Szczegółowe informacje, dokumentacja konkursowa, wytyczne dla konsorcjum ubiegającego się o dofinansowanie, wytyczne dotyczące złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Recovery of the music ecosystem.

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 września 2020 r.

Reklama