Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Reklama
Nabór od 03.03.2021 do 31.12.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Młodzież
Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

Przykłady

Jest wiele sposobów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:

  • wspólny (video)blog, autorska pocztówka, „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera;
  • opracowanie narzędzi i materiałów pomocniczych do realizacji przyszłych wymian, np. interaktywnych gier miejskich, kreatywnych prezentacji własnych miejscowości;
  • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji, strony internetowej;
  • przygotowanie i wysyłka autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
  • badanie i dokumentowanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
  • występy online np. polsko-niemieckie lub trójstronne koncerty z udziałem młodzieży.

PNWM akceptu­je różne warianty działań: podejmowanych przez jedną ze stron, równolegle bądź wspólnie.

UWAGA! Dla polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań online w czasie pandemii wprowadziliśmy odrębne kryteria i możliwości dofinansowania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 złotych przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu. Wyjątkowo w 2021 roku PNWM zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny. We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo zapewnią.

Reklama