Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Reklama
Nabór od 10.07.2020 do 31.12.2020 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Młodzież
Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

Wymiana na wiele sposo­bów

Jest wiele sposo­bów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:

 • kreatywne i alternatywne formy wymiany: wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia online, autorska pocztówka lub „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.;
 • warsztat przyszłości: opracowanie nowych pomysłów współpracy w ramach Państwa partnerstwa;
 • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji itp.;
 • przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
 • badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
 • i oczywiście: spotkanie lub nawet cykl spotkań online z grupą partnerską.

PNWM akceptu­je różne warianty działań: zarówno podejmowane przez jedną ze stron, jak i równoległe, a także wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 zł przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu. W wyjątkowym 2020 r. PNWM zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny.  We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo zapewnią.

Jak to działa?
„4×3 – prosta sprawa!” umożliwia dotowanie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych.

„4×3″ oznacza w tym wypadku kwotę 3333 zł, która obejmuje dotację PNWM w wysokości maks. 3000 zł oraz Państwa wkład własny w wysokości min. 333 zł (tj. min. 10% kosztów).

Przykładami typowych projektów „4×3″ są:

 • koncerty,
 • wystawy,
 • publikacje dla młodzieży.

Jak złożyć wniosek?
W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Państwo żadnych formularzy. Wystarczy, że Państwa wniosek będzie zawierał następujące informacje:

 • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
 • wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży;
 • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnić wszystkie wydatki i źródła finansowania.

Reklama