Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs grantowy: „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Reklama
Nabór od 03.07.2020 do 31.10.2020 23:59
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP.

Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szeroko rozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W przypadku wnioskowania o refundację kosztów obozu, który odbył się przed dniem złożenia wniosku, termin składania aplikacji o dofinansowanie w ramach Konkursu, upływa z dniem 31 lipca 2020 r. 

W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie.
 3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozów.
 4. Każdy obóz powinien:
  a. mieć charakter sportowy,
  b. trwać co najmniej 10 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • Ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu,
Reklama