Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 06.07.2020 do 30.09.2020 23:59
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
Łączny budżet 1,8 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 50 tys. PLN
Seniorzy, Niepełnosprawni
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, w partnerstwie z Zamek Cieszyn, ogłosiło pierwszy nabór do Programu: Dobre Innowacje. Nabór potrwa od 1 lipca do 30 września 2020.

Szukamy pomysłów, które ułatwią - osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji - codzienne, samodzielne funkcjonowanie. Jeśli masz taki pomysł, ale potrzebujesz wsparcia, żeby wcielić go w życie, ten projekt jest dla ciebie. Informacje o projekcie znajdziesz pod adresem: dobreinnowacje.pl/innowacje

Do składania wniosku uprawnione są osoby indywidualne, grupy nieformalne, organizacje i instytucje (państwowe, prywatne i pozarządowe), a także partnerstwa powyższych podmiotów.

Jak zgłosić swój pomysł? 
Zapraszamy do składania wstępnych pomysłów na innowacje poprzez formularz dostępny po zalogowaniu pod adresem: dobreinnowacje.pl/zloz-wniosek 
Przed zgłoszeniem pomysłu warto go skonsultować - zapraszamy do kontaktu z naszymi Inkubatorami Innowacji w Cieszynie, Katowicach, Kielcach, Olsztynie i Warszawie. Dane kontaktowe znajdziesz pod adresem: dobreinnowacje.pl/kontakt

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej: dobreinnowacje.pl , gdzie będą pojawiać się wszystkie ważne informacje. Niebawem ogłosimy pierwsze terminy spotkań informacyjnych dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

Program: Dobre Innowacje jest realizowany w ramach projektu Polska dostępna - dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Reklama