Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”

Reklama
Nabór od 10.08.2020 do 18.09.2020 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”, który umożliwia szersze niż obecnie korzystanie z usług społecznych i zdrowotnych przez mieszkańców wsi.

Konkurs POWER 4.1 Innowacje społeczne

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie innowacji społecznej opracowanej przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza w ramach projektu PO WER „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Starzenie się społeczeństwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych. Ta potrzeba dotyczy w sposób szczególny mieszkańców wsi, gdzie na ogólne, niekorzystne trendy demograficzne nakładają się inne problemy, np. trudniejszy dostęp do standardowych form usług społecznych i zdrowotnych. Innowacja jest odpowiedzią na te bariery i nowatorskim pomysłem na poprawę jakości życia osób chorujących, którzy często ze względu na stan zdrowia są „uwięzieni” w swoich domach na wsi. Model usług przewiduje także wsparcie dla opiekunów tych osób. 

Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 100 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 zł.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 10 sierpnia do 30 września 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Szczegóły konkursu (https://www.power.gov.pl/nabory/1-324/ lub https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-25/).

Reklama