Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 r
Nabór od 01.07.2020 do 22.07.2020 12:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2020 r.

Adresatem zadania są osoby niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, zamieszkujące lub przebywającew Powiecie Bełchatowskim .

W ramach konkursu mogą być składane oferty dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

  1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
  2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących społecznie te osoby;
  3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy       technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  4. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  1. mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych  do  samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  2. rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem oraz z niepełnosprawnością  intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

5. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;

6. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;

7. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama