Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert nr 51/2020 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w...

Reklama
Konkurs ofert nr 51/2020 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nabór od 01.07.2020 do 22.07.2020 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 18,19 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 18,19 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 51/2020 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Prowadzenie działań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 10 150 zł.

2. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 8 040 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama